Meist

Palgardi Kraana

Palgardi Kraana Grupp

PALGARDI KRAANA GRUPP on laadimis-, lossimis- ja transporditeenust osutavate ettevõtete grupp, mis on alguse saanud Rootsi ettevõttest PÅLGÅRD & SÖNER KRAN AB, mille asutamisaeg ulatub tagasi 1972 aastasse. Tegemist on perefirmaga, mille traditsioonid ulatuvad koguni 1957. aastasse, kui ettevõtte peamine asutajaliige alustas vastava teenuse pakkumisega Rootsi logistikaturul. Väga pikk erialane kogemus on võti, mis on lubanud firmal osutada kvaliteetset, kiiret ja parimate lahendustega laadimis- ja lossimisteenust ning laieneda edukalt ka naaberriikidesse.

Tänaseks on grupi peamisteks tegevusaladeks laadimis-ja lossimistööd ning materjalide transport sadamates, ladudes ja terminalides. Samuti tegeletakse laadimismasinate/seadmete valmistamise, müügi ja rendiga. Palgardi Kraana Grupp on tegev Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus.

Palgardi Kraana OÜ

Rahuldamaks klientide juba Põhjamaades kogetud kvaliteedi ja töö kiiruse standardeid, tekkis 90. aastate alguses vajadus ümarpuidu uute laadimistehnoloogiate järele ka Eestis. Tunnetades peamiste koostööpartnerite nõudlust kvaliteetse laadimisteenuse järele Balti riikides, riskis Pålgård & Söner Kran AB ja transportis laevaga Rootsist Eestisse esimese mobiilse materjalikäsitluse masina, et laadida Kundas tolleaegse metsavaruja, MoDo Skog AB laev ümarpuiduga. Laadimise kõrge kvaliteet, töö kiirus ja operatsioonide mõõdukas risk tekitasid vendades usku uue areneva turu vastu. 

1995. aastal loodigi Eestis tütarfirma Palgardi Kraana & Transpordi AS, mis 1997. aastal registreeriti ümber Palgardi Kraana OÜ-ks

Täna on Palgardi Kraana OÜ peamisteks tegevusaladeks kaupade laadimis-/lossimistööd hüdrauliliste kraanadega Eesti sadamates ja terminalides. Praegusel hetkel töötab firma Roomassaare, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamates.

Käsitletavatest kaupadest laetakse- ja lossitakse ümarpuitu, erinevaid puistekaupasid ning pakitud kaupasid.

Grupi ettevõtted

Grupi kuuluvate ettevõtete teenuste portfell sisaldab alates llaadimis-, lossimistöödest kuni laoteenuste, transpordi ning seonduvate masinate ja vajaliku lisavarustuse müügi ja hooldust.