Pålgård & Söner Kran AB

50. aastate lõpus tekkis Skandinaavias vajadus uute laadimistehnoloogiate järele, mis tagaksid laevadelt ümarpuidu kiire ja kvaliteetse lossimise. Selleks oli vaja spetsiaalseid hüdraulilisi masinaid ja Ingemar Pålgård ehitas ekskavaatoritest ümber esimesed omalaadsed materjalikäsitlemismasinad ning alustas nendega tööd Rootsi erinevates sadamates, puiduterminalides ja paberivabrikutes. 

Aastal 1972 asutati ettevõte Rootsis, Pålgård & Söner Kran AB, millest tänaseks on kujunenud pikaajaliste traditsioonide ja kogemustega laadimis-, lossimis- ja masinaehitusettevõte. Täna jätkavad isa alustatud tegevust ja juhivad ettevõtet tema kaks poega, Michael Pålgård ja Jarl Pålgård.

Laevade mõõtmete ja kandevõime suurenedes tõusis vajadus ka suuremate, spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud laadimismasinate järele. Nõudluse kasvust tingituna hakkas Pålgård ka neid valmistama. Firma poolt läbi aastate ehitatud hüdraulilised laadimismasinad vastasid igati nii laadimistehnoloogia vajadustele kui ka kehtestatud tehnilistele normatiividele.

Tänaseks oma üle 50-e aastase kogemusega võimaldab ettevõttel pakkuda kvaliteetset-, kiiret ja efektiivset laadimis- ja lossimisteenust koos parimate tehniliste lahendustega. Samuti korralik tehniline teadmiste pagas võimaldab teenust pakkuda ka naaberriikides. Firma töötab täna Rootsi erinevates sadamates, paberivabrikutes, saeveskites ja puiduladudes.

Pålgård & Söner Kran AB peamised võtmenäitajad:
annab tööd üle 100. inimesele;
töötab mitmes erinevas Rootsi sadamas ning mitmetes paberivabrikutes ja puiduterminalides;
omab ja kasutab laadimistöödel üle 20 hüdraulilise materjalikäsitluse masina ja üle 20 rataslaaduri/tõstuki;
omab ja kasutab laadimistöödel üle 10 spetsiaalveduki koos treileriga puidu- ja puiduhakke transportimiseks;
omab mobiilset masinate tehnilise hoolduse- ja remondivõrku;